House Doctor Costa Blanca

Een vakantiehuis kopen aan de Costa Blanca: dit betaal je aan belasting

In Spanje krijg je geen oproep om je belastingaangiftes te doen. Dit moet je op eigen initiatief doen. Wij hebben hieronder even de belangrijkste belastingen op een rijtje gezet. Als u op het punt staat om te gaan investeren in onroerend goed in Spanje dan gelden deze regels voor alle niet-ingezetenen.

Mensen die in Spanje een vakantiehuis of appartement hebben maar in Nederland of België ingeschreven staan zijn wel verplicht in Spanje inkomstenbelasting Impuesto de Renta no Residentes (IRNR) te betalen. Dit geldt bijvoorbeeld als je een vakantiehuis aan de Costa Blanca hebt wat je verhuurd. Dat is onroerend goed waar je aan verdient en dat moet in Spanje opgegeven worden.

Als het onroerend goed dat u bezit niet wordt verhuurd, bijvoorbeeld omdat u er alleen zelf gebruik van maakt, zult u er toch een IRNR aangifte over moeten doen. U betaalt dan een bepaald vast bedrag (een forfait).

 

duplex vakantiehuis kopen aan de Costa BlancaOok zult u als eigenaar van een vakantiehuis of appartement in Spanje aangifte moeten doen van vermogensbelasting. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de waarde van het huis en van de locatie waar het staat.

Basis voor de heffing van de belastingen

Om te bepalen welke belasting u moet betalen en hoeveel wordt gekeken naar drie waardes:

    • Marktwaarde: De waarde die in de open markt wordt vastgesteld tussen verkoper en koper,
    • Fiscale marktwaarde: De marktwaarde die de autonome regio’s in Spanje vaststellen,
    • Kadastrale waarde: De waarde die door de Spaanse fiscale autoriteiten wordt vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartementen complex vakantiehuis kopen aan de Costa BlancaSoorten belastingen

Over het algemeen zult u, als u onroerend goed in Spanje heeft en er niet het hele jaar woont, rekening moeten houden met drie verschillende belastingen:

Dit zijn andere belastingen dan de éénmalige belastingen die u moet betalen wanneer u een huis, appartement of vakantiewoning koopt of verkoopt.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Deze belasting wordt ook wel “IBI” genoemd en is vergelijkbaar met de Onroerende Zaak Belasting (WOZ) in Nederland. Gemeentes stellen deze belasting vast en innen het geld ook. Deze wordt over het algemeen betaald aan externe partijen, zoals bijvoorbeeld de Suma in Alicante en veel andere plaatsen hier aan de kust, en daarom wordt de naam van deze belastingen ten onrechte ook wel eens verward met de naam van deze ondernemingen. Deze belasting wordt vastgesteld aan de hand van de Kadastrale waarde (Valor Catastral).

 

 

 

 

 

vakantiehuis kopen aan de Costa Blanca met zwembadRenta de no-residentes
Dit is de inkomstenbelasting voor mensen die niet in Spanje wonen maar er wel inkomsten hebben of zouden moeten hebben. In dat laatste geval wordt deze belasting in de vorm van een toeslag bij het inkomen geteld (forfaitair). Dit is het geval als het huis alleen door de eigenaar wordt gebruikt. Als er wel geld aan het huis wordt verdiend, bijvoorbeeld door verhuur, dan wordt er ongeveer 19% belasting geheven over de inkomsten.

Deze belasting moet u zelf opgeven en betalen. Daarbij komt dat elke eigenaar aangifte moet doen dus eventueel ook andere leden van het gezin.

Bij een woning die wordt verhuurd:
Verhuurt u uw vakantiehuis aan de Costa Blanca, dan moet u ieder kwartaal aangifte doen. Ook als het maar een deel van de tijd verhuurd was. Bij die aangifte moet het getekende huurcontract worden overlegd in geval van lange termijn verhuur. Ingeval van korte termijn verhuur (vakantieverhuur) moeten de volledige naam en het NIE of paspoortnummer van de huurder worden opgegeven. Ook moet u kunnen aantonen dat u in het jaar van de aangifte belastingplichtig was in een ander land. Als u het huis verhuurt kunt u ook een aantal aftrekposten opgeven.

Bij een woning die niet wordt verhuurd en voor eigen gebruik is:
U betaalt daarvoor 1.1% van de zogenaamde Valor Catastral (de waarde die als basis geldt voor de Onroerende Zaak Belasting/WOZ) maar alleen als deze in de afgelopen 10 jaar al eens is herzien. Is de herziening langer dan 10 jaar geleden, dan moet een percentage van 2% worden aangehouden. Er is geen mogelijkheid tot aftrek van kosten.

Voor de aangifte zijn elk jaar opnieuw de aanslagen van de onroerendezaakbelasting nodig (IBI). Daarmee kunt u de meest actuele waarde opmaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renta de Patrimonio
Dit is de vermogensbelasting die verschuldigd is indien het totale vermogen van een buitenlands belastingplichtige op Spaans grondgebied meer dan een bepaald bedrag bedraagt. De hoogte van dit bedrag varieert tussen de 400.000€ en 700.000€ per persoon, afhankelijk van de provincie waar het vermogen zich bevindt.

Fiscaal correspondentieadres

Het is belangrijk dat u snel reageert op post die u krijgt van de Spaanse belastingdienst. Ze accepteren maar een korte reactietijd. Daarom is altijd verstandig, als u zelf in Nederland of België woont en een huis koopt in Spanje aan de Costa Blanca, om daar direct een administratiekantoor of advocaat bij te zoeken. Die kan dan uw zaken regelen en eventueel fungeren als postadres in Spanje.

Wilt u meer weten of zoekt u een partner om deze aangiftes voor u te verzorgen, neemt u dan vrijblijvend contact op met onze Spanjeplein partner LexForis aan de Costa Blanca.

www.lexforis.com – Murcia (+34) 968 233 151 – Albir (+34) 965 021 497 – Valencia (+34) 968 233 151 – Email: info@lexforis.com

Facebook
Twitter
Pinterest